Konferencja Postępy w leczeniu w onkologii i hematologii dziecięcej Konferencja Postępy w leczeniu w onkologii i hematologii dziecięcej

Program

Zapraszamy na transmisję na żywo na portalu onkologia-dziecieca.pl.

9.00-9.10
Otwarcie konferencji
9.10-10.10
SESJA OTWARCIA
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański i Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
9.10-9.30
Onkologia i hematologia dziecięca w Polsce 2022 – gdzie jesteśmy, dokąd dążymy?
Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
9.30-9.50
Perspektywy instytucjonalnego wsparcia onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
9.50-10.10
Postęp w onkologii i hematologii dziecięcej - rola genetyki i biologii molekularnej
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
10.10-11.20
SESJA EDUKACYJNA Hematologia nieonkologiczna i leczenie wspomagające
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak i Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
10.10-10.30
Postępy w leczeniu hemofilii i leczeniu wrodzonych skaz krwotocznych
Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna
10.30-10.50
Postępy w leczeniu małopłytkowości
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
10.50-11.05
Postępy w leczeniu infekcji bakteryjnych u pediatrycznych pacjentów onkologicznych i hematologicznych
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich
11.05-11.20
Postępy w leczeniu infekcji grzybiczych u pediatrycznych pacjentów onkologicznych i hematologicznych
Prof. dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska
11.20-11.40
Przerwa kawowa
11.40-13.00
SESJA EDUKACYJNA Guzy lite
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki i Prof. dr hab. n. med. Ewa Bień
11.40-12.00
Postępy w leczeniu nowotworów OUN
Prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
12.00-12.20
Postępy w leczeniu mięsaków tkanek miękkich u dzieci
Prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska
12.20-12.40
Postępy w leczeniu Neuroblastoma
Prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
12.40-13.00
Postępy w leczeniu chirurgicznym nowotworów u dzieci
Prof. dr hab. n. med. Jan Godziński
13.00-14.20
SESJA EDUKACYJNA Białaczki u dzieci
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk i Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
13.00-13.20
Postępy w diagnostyce i leczeniu ALL
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
13.20-13.40
Postępy w diagnostyce i leczeniu AML
Prof. dr hab. n. med. Szymon Skoczeń
13.40-14.00
Terapie CAR-T w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak
14.00-14.20
Rola organizacji pozarządowych we wspomaganiu procesów leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi
P. Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Fundacji Iskierka
14.20
Zakończenie konferencji
14.30
Obiad

Wykonanie: Onkologia-Dziecieca.pl